เพลงคาราโอเกะ

เพลงคาราโอเกะ (Karaoke) เป็นรูปแบบของการร้องเพลงโดยการนำเพลงที่มีเนื้อเพลงและเสียงร้องเตรียมไว้แล้ว แล้วนำมาให้ผู้ร้องเพลงร้องตามด้วยการอ่านคำร้องหรือดูจอภาพเนื้อเพลง โดยปกติแล้ว เพลงคาราโอเกะนิยมใช้ในสถานที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่ม หรือบาร์ และผู้คนจะมาร้องเพลงร่วมกันเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการสร้างความบันเทิงและความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมเพลงและผู้ชมที่อยู่รอบๆ