TRITICUM - Petrunko


На этой странице Вы можете ознакомиться с текстом песни "Petrunko". Песню исполняет TRITICUM.

Текст песни
TRITICUM - Petrunko

Слова песни

Оригинал Перевод

Бре, Петрунко, мори, малай мо…
Бре, Петрунко, малай моме
Все йодиме, мори, йобидо…
Все йодиме, йобидоме

Нигде йоро, мори, не найдо…
Нигдей оро, не найдоме
В ваше село, мори, дор три йо.
В ваше село, дор три йора

Първо йоро, мори, Петрунки…
Първой оро, Петрункино
Петрунчица, море, йоро во…
Петрунчица, йоро води

Йоздол иде, мори, лудо-мла…
Йоздол иде, лудо-младо
Не се фана, мори, на среда.
Не се фана на средата

Най се фана, мори, на тане…
Най се фана на танецо
На танецо, мори, до Петрун…
На танецо, до Петрунка

С перчем коси, мори, китка ро…
С перчем коси, китка рони
С нозе си их, мори, чехли ка…
С нозе си их чехли каля

Слушать TRITICUM - Petrunko

  • Добавлено на сайт: 2021-05-05 18:44:11
  • Прочитали: 23 310

TRITICUM

TRITICUM - Bubble Gum
TRITICUM - Bubble Gum
Танцевальная музыка
TRITICUM - Dark Space
TRITICUM - Dark Space
Танцевальная музыка
TRITICUM - Somebody Like You, текст песни
TRITICUM - Somebody Like You
Танцевальная музыка
TRITICUM - When You Go Away
TRITICUM - When You Go Away
Танцевальная музыка
TRITICUM - Petrunko
TRITICUM - Petrunko
Танцевальная музыка