Ernest Ogannesyan - Shnchelu Pes Hesht | Текст песни


На этой странице Вы можете ознакомиться с текстом песни "Shnchelu Pes Hesht". Песню исполняет Ernest Ogannesyan.

Текст песни
Ernest Ogannesyan - Shnchelu Pes Hesht


Շնչելու պես հեշտ
Սիրեցի ես քեզ
Օդից անհրաժեշտ
Օդի պես պետք ես

Ո՞նց մի օր զարթնես՝
Մոռանաս շնչել
Նույն կերպ ես էլ քեզ
Ո՞նց հոգնեմ սիրել

Ինչ-որ իմն է
ինչ-որ ունեմ
Էլի քոնն է
Եղանակս, ժամանակս էլի քոնն է
Ինչն էլ որ անհնարին է՝ էլի քոնն է
Իմ կողքին դու լավ կզգաս թե սերը որն է

Ինչ-որ իմն է
ինչ-որ ունեմ
Էլի քոնն է
Միտքս սիրտս ամեն ինչս էլի քոնն է
Ինչն էլ որ անհնարին է՝ էլի քոնն է
Իմ կողքին դու պիտի զգաս թե սերը որն է

Իմ կամքից ուժեղ
Կապվեցի ես քեզ
Դու ինձ ամեն տեղ
Ամեն օր պետք ես

Ոնց մի օր զարթնես
Մոռանաս Խոսել
Նույն կերպ ես էլ քեզ
Ոնց չասեմ «Իմ ՍԵՐ»

Слушать Ernest Ogannesyan - Shnchelu Pes Hesht

  • Добавлено на сайт: 2022-07-31 05:56:58
  • Прочитали: 107

Комментарии (0)

Оставить комментарий


Ernest Ogannesyan

Тексты песен - Lyrics » Поп-музыка » Ernest Ogannesyan - Shnchelu Pes Hesht | Текст песни