ఎదురూరు విష్ణు వర్దన్ రెడ్డి" కుమారుడు రాజవర్దన్ రెడ్డి అంతిమ యాత్ర.!Rajavardan Reddi Anthimayathra

1 Views
తెలిగుదేశంపార్టీ సినియర్ నాయకుడు "ఎదురూరు విష్ణు వర్దన్ రెడ్డి" కుమారుడు "రాజవర్దన్ రెడ్డి అంతిమ యాత్ర.! Rajavardan Reddi Anthimayathra ! Kurnool ! d news Telugu !

#dnewstelugu
#rajavardanreddyanthimayathra

ఎదురూరు విష్ణు వర్దన్ రెడ్డి" కుమారుడు రాజవర్దన్ రెడ్డి అంతిమ యాత్ర.!Rajavardan Reddi Anthimayathra watch video

Video description
Category
Music
Tags
vishnu vardan reddy son rajavardan reddy anthimayathra, rajavardan reddy anthimayathra, kodumuru yedururu vishnu vardan reddy son rajavardan reddy anthimayathra
Commenting disabled.